Børn og sygdom

Hvad sker der hvis dit barn bliver sygt eller hvis du har et barn med sygdom som har behov for medicin

Vi modtager ikke syge børn.

 Det er naturligvis en vurdering, hvornår et barn er sygt, men hovedreglen er, at barnet skal kunne følge en normal dagsrytme, herunder ophold udendørs.

 Vi har ikke muligheder for at give et sygt barn den omsorg, barnet naturligt har krav på.

 Et friskt barn der er smittebærer, må heller ikke komme i børnehave. Lus er ikke en sygdom, men et stort irritationsmoment. Så får barnet lus, skal det være i behandling, før det igen kommer i børnehave.

 Bliver barnet sygt i løbet af dagen, kontakter vi jer, så I kan hente barnet.

Har dit barn behov for at indtage medicin i børnehaven, aftales det med personalet i den givne situation.
Personalet giver kun medicin efter skriftlig og udførlig instruktion fra den læge, der har anvist medicinen.