Værdigrundlag

Du kan læse om vores værdigrundlag og hvorfor vi elsker at gå på arbejde

Institutionsbestyrelsen har udarbejdet et sæt værdier, der for en periode skal lægges særligt vægt på i institutionens arbejde. Det er institutionsbestyrelsens ønske, at de ansatte i institutionen fremmer og levendegør nedenstående værdier i det pædagogiske arbejde.

Børnelivet på Troelstrupgård

– sker i et udviklende og skabende læringsmiljø ude som inde 

– er røde kinder, jord under neglene og tanker i hovedet

 

Vi har fokus på:

 • Alsidig udvikling af personligheden.
 • Livsglæde og samhørighed.
 • Indflydelse og ansvar.
 • Kendskab til natur og miljø.
 • Det kristne livs- og menneskesyn.

 

Værdierne er baseret på et helhedssyn af barnets liv med fokus på trivsel og udvikling. Troelstrupgård ser barnet som et kompetent, aktivt og selvstændigt menneske i et forpligtende fællesskab.

Barnet har viden, meninger og muligheder uanset kultur og baggrund.

 

Barnet

Det er værdifuldt, at barnet har mulighed for alsidig udvikling, der som et bærende element skal skabe ”naturlig sammenhæng og mening i hverdagen”

 Derfor lægger vi vægt på:

 • at det sociale og kulturelle liv i institutionen, giver mulighed for at udvikle det enkelte barn
 • at barnet og familien føler sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet, hvor anerkendelse og indlevelse er vigtige grundstene.

 

Det er værdifuldt, at barnet har mulighed for udvikling af livsglæde og samhørighed, hvor et bærende element er ”indhold frem for overflade”

Derfor lægger vi vægt på:

 • at livet giver mulighed for kreativitet, spontanitet og det utraditionelle.
 • at barnet og forældrene mødes af kompetente voksne præget af engagement, tillid og gensidig respekt
 • at barnet har mulighed for at udvikle nære relationer med plads til forskellighed

  

Det er værdifuldt, at barnet har indflydelse og ansvar, hvor et bærende element er at ”gøre en forskel”

Derfor lægger vi vægt på:

 • at hverdagen er præget af ansvarlighed og indflydelse, hvor det enkelte barns interesser og behov indgår i et samspil med fællesskabet
 • at alle relationer bygger på tillid og samtale
 • at dialog gør en forskel og danner udgangspunkt for involverende og udviklende processer

 

Det er værdifuldt, at barnet har kendskab til den nære omverden, hvor et bærende element er ”natur og miljø”

Derfor lægger vi vægt på aktiviteter i naturen, som udfordrer og understøtter barnets fysiske og psykiske udvikling

 • at barnet får kendskab til sammenhængen mellem natur og miljø
 • at barnet tilbydes naturoplevelser og udfordringer, der giver det mulighed for at fordybe og undre sig
 • at barnets opmærksomhed overfor naturens mangfoldigheder og risici skærpes

 

 

Det er værdifuldt, at barnet har mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge sine ressourcer i et miljø, hvor et bærende element er det kristne livs- og menneskesyn

Derfor lægger vi vægt på:

 • en pædagogik, der bygger på, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv
 • at barnet får et naturligt forhold til kirken og dermed forståelse for danske normer og

kultur

 • at i arbejdet med børn fra andre samfund og kulturer respekteres deres etiske normer og værdier

Medarbejdere og ledelse

 Troelstrupgård har kompetente, engagerede og rummelige ansatte

 • med højt fagligt niveau
 • der indgår i en positiv social atmosfære
 • med ansvarsfølelse og fleksibilitet

 

Det er værdifuldt, at medarbejdere og ledelse har mulighed for faglig og personlig udvikling, der som et bærende element skal skabe ”naturlig sammenhæng og mening i hverdagen”

Derfor lægger vi vægt på:

 • at medarbejdere og ledelse har klare mål og anvender viden og kompetencer i en fælles pædagogisk opgaveløsning, der skaber sammenhæng i hverdagen
 • at medarbejdere og ledelse ser sparring og læring, som en mulighed for faglig udvikling og kvalificering af det pædagogiske arbejde

 

Det er værdifuldt, at medarbejdere og ledelse har arbejdsglæde og samhørighedsfølelse, hvor et bærende element er ”indhold frem for overflade”

Derfor lægger vi vægt på:

 • at medarbejdere og ledelse anerkender, at alle har noget særligt at bidrage med
 • at organisationen er præget af engagement, tillid og gensidig respekt
 • at medarbejdere og ledelse skaber sammenhæng mellem opgaveløsning, ressourcer og resultat

 

Det er værdifuldt, at medarbejdere og ledelse har indflydelse og ansvar som gør ”gør en forskel”

Derfor lægger vi vægt på:

at medarbejdere og ledelse er lydhør og arbejder dialogorienteret

at dialog gør en forskel og understøtter det faglige engagement

at indflydelse giver mulighed for aktiv involvering og vidensdeling

 

Medarbejdere og ledelse bruger deres ressourcer i et miljø, hvor et bærende element er det kristne livs- og menneskesyn

Derfor lægger vi vægt på:

 • at medarbejdere og ledelse har et naturligt forhold til kirken og forståelse for danske

normer og at kulturen afspejler, at mennesket er unikt og har værdi i sig selv

 • at medarbejdere og ledelse i mødet med mennesker fra andre samfund og kulturer respekterer deres normer og værdier