Forældrebestyrelsen

HMDI har en to-strenget overordnet ledelsesstruktur med både en Institutionsbestyrelse og en Forældrebestyrelse

Formand: Freya Birkelbach

E-mail: freya.birkelbach@gmail.com

 

 

Sekretariat for bestyrelsen

Mikkel Visby, Leder

Tlf.: 20 20 77 01
E-mail: visby@faxekommune.dk