HMDIs historie - Vores historie

Hvorfor gør vi det og hvor længe har vi eksisteret. læs om vores historie

Haslev Menigheds Daginstitutioners historie

1969-70 Tankerne og behovet for fritidshjem i Haslev opstår

Haslev oplevede et børneboom i disse år, og behovet for at oprette fritidshjem opstod.

Borgmester Folmer Nielsen kontaktede derfor formanden for menighedsrådet i Haslev, Bent Schmidt, og bad menighedsrådet om, at overveje tankerne om oprettelse af et selvejende fritidshjem i regi af menighedsrådet.

Menighedsrådet valgte at sætte lærer Tage Bechman og Axel Hansen, der var regnskabsmand på SEAS på opgaven med at finde muligheden for, at oprette en daginstitution i Menighedsrådets regi, herunder at fremskaffe den kapital der skulle til, for at kunne oprette institutionen som selvejende.

Det var vigtigt for menighedsrådet, at institutionerne blev oprettet og drevet som selvejende institutioner, så indflydelsen på pædagogik og drift, forblev intakt.

1972 Første fritidshjem starter op

I 1972 åbnede Haslevs første fritidshjem på Ringstedvej nr. 57, i det nuværende Nordskov Kirkecenter, med plads til 40 børn.

Haslev Menigheds Ungdomsklub brugte lokalerne om aftenen.

Jørgen Svarre blev ansat som leder, og fungerede som sådan i mange år frem i tiden.

1974 Fritidshjem på Grøndalsvej

Men allerede i 1974 var der ikke længere plads nok på Ringstedvej.

Haslev Menigheds Fritidshjem fik derfor muligheden for at udvide med en lille filial på Grøndalsskolen, som på det tidspunkt havde ledige lokaler.

Kommunen gav 20.000 kr. til ombygning og indretning, hvilket ikke rakte langt.

Resten af de midler der var nødvendig for at købe materialer mv. blev fremskaffet, og det arbejde der skulle udføres for klargøring af lokaler, skete ved frivillig arbejdskraft fra forældre, medarbejdere og en meget arbejdsduelig bestyrelse.

Der var kun en måned fra vedtagelsen til institutionen skulle åbnes for børnene, så der blev arbejdet på højtryk nat og dag. Det lykkedes at nå det, og efter sommerferien 1974 startede en hyggelig fritidshjemsafdeling op med plads til 25 børn.

1976-77 Fritidshjem på Sofiendalsvej:

Nu var tiden kommet til, at Grøndalsskolen selv skulle bruge sine lokaler, og samtidig var tanken om at lave et kirkecenter på Ringstedvej vågnet. Der skulle derfor findes andre lokaliteter til de to fritidshjemsafdelinger.

Haslev håndarbejdsskole var på det tidspunkt sat til salg, og med den daværende formand for menighedsrådet Axel Nielsen meget aktive indsats lykkedes det, at købe håndarbejdsskolen (det nuværende fritidshjem på Sofiendalsvej 30), og dermed få samlet alle 60-65 børn på et sted.

Forældre og medarbejdere måtte atter engang være håndværkere, og ved fælles hjælp lykkedes det at få klargjort lokaler mv., selvom midlerne var små.

1977 Ungdomsklub på Bækvej

Haslev Menigheds Ungdomsklub startede op sammen med fritidshjemmet på Ringsted 57, hvor man nu ville oprette Nordskov Kirkecenter. Ungdomsklubben skulle derfor også finde nye lokaler.

Haslev kommune ville gerne have, at de “friske” unge mennesker skulle have deres ungdomsklub lidt uden for byen og her faldt valget faldt på et hus på Bækvej.

1978 Klub og børnehave på Margrethevej

I 1978 manglede der atter institutionspladser i Haslev kommune.

På Margrethevej stod nogle gamle og lidt slidte bygninger som tidligere have rummet børnehaven Lillebo ledige. Haslev Menigheds Daginstitutioner lejede huset af Haslev kommune og oprettede en halvdagsbørnehave med en normering til 20 børn. Om eftermiddagen blev der etableret en fritidsklub for 25-30 børn.

1991 Fritidshjem på Troelstrupgård

I 1991 forespørger Haslev kommune Haslev Menigheds Daginstitutioner, om de vil være med til at starte en ny institution op på Troelstrupgård. Det ville man naturligvis gerne, og for 65.000 kr. blev Troelstrupgård gjort klar til institutionsdrift med Kjeld Folke Jørgensen som leder.

Inden den officielle åbning af fritidshjemmet på Troesltrupgård, blev der lørdag den 20. april 1991 afholdt åbent hus for hele byen.

1998 Skovhus i Denderup Vænge

I 1998 fik Haslev Menigheds Daginstitutioner mulighed for at få et gammelt ønske opfyldt – at få et lille hus i skoven.

Ellens Hus hedder huset, som stadig i 2012 er med til at danne base og hyggested for børnene, på en af de mange skovture, afdelingerne tager ud på i løbet af året.

1999 Ungdomsklub på Bækvej lukkes, idet den sammenlægges med Klub Tingvej

2011 Børnehaven på Margrethevej lukkes 31. maj pga. nedgangen i det generelle børnetal i Haslev.

2012 Troelstrupgård og Sofiendalsvej

Troelstrupgård og Fritten på Sofiendalsvej sammenlægges til en institution fra 1. januar 2012 med Per Løvhøj som leder.

Troelstrupgård er en integreret daginstitution oprettet i 1991. Med sin unikke beliggenhed i udkanten af Haslev, er institutionen indrettet som landbomiljø, med dyrehold, have, gadekær og shelterområde. Institutionen har til huse i en gammel nedlagt trelænget gård med stuehus.

Indretningsmæssigt er kostalden og høloft blevet til børnehave, stuehus til Frit/klub og vognporten var først indrettet til administration, depoter mv., men gennemgik en ny renovering i december 2023, da disse lokaler fra januar 2024 huser en vuggestue med plads til 16 børn.

Laden bruges til opbevaring af hø/halm til dyr, cykel- og mooncars, parkering og danner ofte rammen for større arrangementer.

Troelstrupgård er næsten nabo med den røde skole, Vibeengskolen, hvorfra vores Frit/klub børn kan følge en sti og være herovre på cirka tre minutter.

I starten rummede gården kun et fritidshjem, siden kom yderligere en børnehave og et mindre klubtilbud til.

Således rummede gården gennem en del år børn i alderen 3 – 12 år på samme sted.

I dag består tilbuddet af en vuggestue med børn i alderen 1-3 år, børnehave med børn fra 3-6 år og et særligt klubtilbud for børn og unge fra 3. – 6. klasse.

Troelstrupgård har siden 2015 været en selvejende institution.

Fritten ophørt pr. 31. juli 2015.

Fritten havde til huse på Sofiendalsvej 30, i en tidligere håndarbejdsskole. Bygningen rummede mange små rum, som gav børnene optimale muligheder for socialt samvær i mindre grupper, samt sal til boldspil, teater mv., værksted og et ”natur og teknik” rum. Der var ligeledes et nyrenoverede køkken/alrum, som dannede rammerne om morgenhygge og eftermiddagsmad. Bygningen rummede således mange spændende og udfordrende aktivitetesmuligheder.
Sofiendalsvej 30 blev solgt i foråret 2016.